Науково-технологічний сектор тепловидільних елементів

Основні напрямки діяльності сектора:

 • розробка й дослідження паливних і поглинаючих матеріалів для ядерних установок різного призначення;
 • розробка конструкцій паливних і поглинаючих елементів і їхніх збірок (ТВЗ, ПС СКЗ, ПВ) для ядерних установок різного призначення (АЕС, ДЯР, Підкритична збірка джерела нейтронів);
 • розробка технологічних процесів виготовлення паливних і поглинаючих матеріалів для розроблених конструкцій твелів і пелів;
 • розробка технологічних процесів виготовлення паливних і поглинаючих елементів і їхніх збірок;
 • виготовлення дослідних зразків, дослідних партій розроблюваних виробів для позареакторних випробувань, випробувань і промислової експлуатації у складі діючих ядерних установок;
 • дослідження розроблюваних виробів після проведення випробувань;
 • розробка технічних і робочих проектів на розроблені вироби.

Устаткування сектора

1 Устаткування групи розробки ядерних паливних матеріалів (паливних таблеток і мікросфер)

Сито вібраційне зі колонкою сит
Установка сфероідизації паливних мікросфер
Прес гідравлічний для пресування паливних таблеток
Безцентрово-шліфувальний верстат для шліфування паливних таблеток по бічній поверхні

Устаткування групи розробки паливних і поглинаючих елементів

Установка герметизації твелів методом контактного зварювання опором
Установка герметизації твелів і пелів методом електро-дугового зварювання неплавким електродом у середовищі захисних газів
Установка для герметизації твелів методом електронно-променевого зварювання
Установка контролю герметичності твелів і пелів масспектрометричним методом з використанням гелієвого течошукача й вакуумних камер
Мікросферичні паливні частки
Таблеткове паливо ВВЕР
Фрагменти розробленого матричного палива для твелів підкритичної збірки
Поздовжній розріз фрагмента розроблювального твела з мікросферичним паливом у силуміновій матриці
Поглинаючі елементи для вставок поглинаючого вентильованого контейнера зберігання ССВЯП ЗАЕС
Роботи з вивчення взаємодії паливної композиції з конструкційними матеріалами

У цей час сектор твелів НТК ЯПЦ підтримує розроблені технології й устаткування у робочому стані й виконує дослідження й розробки для нових завдань:

- виконує розробки пелів для ПС СКЗ реактора ВВЕР-1000;

- веде відпрацьовування технологічних операцій виготовлення твелів ВВЕР-1000 у порядку підготовки до наукового супроводу створення й експлуатації заводу з виготовлення ядерного палива для України;

- розробляє конструкцію й технологію виготовлення стрижневих твелів і ТВЗ для підкритичної збірки джерела нейтронів;

- розробив і впровадив проект поглинаючих вставок для комплектації ВКЗ ССВЯП ЗАЕС при перевантаженні ВТВЗ з басейну витримки до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива;

- проводяться роботи з вивчення утворення лавоподібних паливомістких мас, що утворюються під час аварії з розплавленням активної зони реакторів типу ВВЕР-1000;

- виконує завдання ЗАЕС з виготовлення комплектів ПЕЛ для комплектації ПВ ВКЗ ССВЯП. Протягом 2009-2012 рр. виготовлено ~200 комплектів ПЕЛ для ПВ (3600 ПЕЛ).

Розробки НТК ЯПЦ, у яких брав участь сектор у рамках госпдоговірних робіт

 • Розробка поглинаючих матеріалів і конструкцій ПЕЛ для вдосконалених ПС СКЗ із комбінованими поглиначами В4С +Гафній, В4С + Гафнат диспрозію.
 • Розробка вдосконалених паливних матеріалів для енергетичних і дослідницьких ядерних установок
 • Технологічний процес виготовлення ПЕЛ кресл. 12-1-005.01 СБ для Вставки поглинаючої ВКЗ ССВЯП, Замовник ВП ЗАЕС, 2005-2007 рр.;
 • Створення конструкції, вибір технології та обґрунтування працездатності пелів з комбінованими поглинаючими матеріалами для поглинаючої збірки систем керування та захисту енергетичних реакторів підвищеної надійності", Замовник НАН України, Завдання 10 Програми ЯМРТ НАНУ "Ядерно-фізичні, теплофізичні та матеріалознавчі дослідження для обґрунтування безпеки, працездатності, економічності і оптимальних умов використання активних зон діючих і майбутніх реакторів України з різними варіантами завантажень ядерного палива". (2007-2008 рр.)
 • Розробка технічного проекту на поглинаючі вставки (ПВ) для комплектації ВТВЗ у завантаженнях ВКЗ ССВЯП. Замовник ВП ЗАЕС дог №65/07. 2007 р.
 • Розробка пропозиції з організації ділянки виготовлення поглинаючих елементів ПЕЛ) для вставок поглинаючих (ПВ) вентильованого контейнера зберігання (ВКЗ) сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) для ВП ЗАЕС. Замовник ВП "Атоменергомаш" НАЕК “Енергоатом”. 2010-2011 рр.;
 • Передача й супровід технології НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ з виготовлення поглинаючих елементів вентильованого контейнера зберігання сухого сховища відпрацьованого ядерного палива для ЗАЕС. Замовник ВП "Атоменергомаш" НАЕК “Енергоатом”. 2011 р..;
 • Вставка поглинаюча ВКЗ ССВЯП Технічні умови, 12-1-005.00 ТУ, 2008 р.
 • Виготовлення дослідних партій ПЕЛ для ВКЗ ССВЯП ЗАЕС, у кількості 504 шт., дог 70/08,
 • Виготовлення промислової партії ПЕЛ для ВКЗ ССВЯП ЗАЕС, у кількості 504 шт, дог № 91/11 (2011 р.);
 • Розробка технічної пропозиції щодо складу палива, конструкції твелів і ТВЗ підкритичної збірки та технологій їхнього виготовлення для ЯУ "Джерело нейтронів на основі підкритичної збірки, керованої прискорювачем; проект УНТЦ №233 (2007-2009 рр.);
« Назад