Публiкацiї

2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017     2016    2015    2014    2013    2012-2011    2010-2007

Публікації за 2024 р.:

Публікації за 2023 р.:

 1. V. A. Zuyok, O. S. Kuprin, I. O. Klymenko, H. M. Tolmachova, M. V. Tretiakov, R. O. Rud, Ya.A. Kushtym, I. V. Dykyi, I. V. Shevchenko, V. V. Shtefan. Heat Resistance of Zr–1Nb Alloy Claddings in Water Vapor after Ion-Plasma Nitriding. Materials Science. 2023, volume 58, pages 548–553. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00697-z
 2. Чернов І. О., Зуйок В. А., Грицина В. М., Бєлаш М. М., Колодій І. В. Корозійна тривкість порошків і таблеток титанату диспрозію в модельному середовищі теплоносія реактора ВВЕР-1000. ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ, том 59, № 1, 2023, с. 100-104.http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2023-1u.pdf
 3. A.S. Kuprin, V.A. Zuyok, V.A. Belous, V.D. Ovcharenko, E.N. Reshetnyak, R.L. Vasilenko, G.N. Tolmachova, Ya.O. Kushtym. Protective vacuum-ARC coatings on zirconium alloy fuel cladding to prevent catastrophic accidents at nuclear reactors. Problems of Atomic Science and Technology. 2023. №2(144). Р. 94-104.https://doi.org/10.46813/2023-144-094
 4. Зуйок В. А., Трет’яков М. В., Рудь Р. О., Куштим Я. О., Грицина В. М., Соловйов Ю. В., Кулик Є. І. Корозійна стійкість оболонок твелів виробництва компанії «Westinghouse» під час експлуатації в умовах водно-хімічного режиму ВВЕР-1000. Визначення енергії активації корозії цирконієвого сплаву та верифікація розрахункової моделі. Ядерна та радіаційна безпека 2(98).2023. https://doi.org/10.32918/nrs.2023.2(98).02
 5. V. A. Zuyok, R. A. Rud, M. V. Tretyakov, N. V. Rud, Ya. O. Kushtym, and V. V. Shtefan. Corrosion Properties Characterization of 06Cr18Ni10Ti, 08Cr18Ni10Ti Steels and 42CrNiMo Alloy under Conditions Simulating Primary Coolant of Pressurized Water Reactor // Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 45, No. 4: 481-501 (2023). https://doi.org/10.15407/mfint.45.04.0481
 6. Zuyok V. A., Tretyakov M. V., Rud R. O. Corrosion resistance of the produced by Ukrainian enterprises main structural materials for the primary circuit of pressurized water reactors to substantiate its application and further licensing. // Chemical technologies for reconstructing Ukraine in the war and post-war periods. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-329-3-6
 7. D.G. Malykhin, V.M. Grytsyna, K.V. Kovtun. Textural and structural regularities of deformation by rolling of Zr-2.5%Nb alloy. Problems Of Atomic Science And Tecnology. Physics of Radiation Effect and Radiation Materials Science. №5, 2023, р. 77-83. https://doi.org/10.46813/2023-147-077
 8. I.O. Chernov, М.М. Belash, V.O. Romankov, V.M. Yevseyev, Y.S. Legenkyi. Research into the effect of particle size distribution of neutron-absorbing powder materials on the compaction in absorbing rod claddings. Problems Of Atomic Science And Tecnology. Physics of Radiation Effect and Radiation Materials Science. №5, 2023, р. 97-102.  https://doi.org/10.46813/2023-147-097
 9. I.O. Chernov, M.M. Belash, V.O. Romankov, O.O. Slabospytska, I.V. Kolodiy and O.S. Kalchenko. Effect of MoO3 and TiO2 powder particle sizes on the phase composition and density of dysprosium titanate pellets. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 62, Nos. 3-4, July, 2023. Ukrainian Original Vol. 62, Nos. 3-4, March-April, 2023, р. 257-264. https://doi.org/10.1007/s11106-023-00390-5
 10. Zuyok V.А., Rud R.О., Tretyakov М.V., Kushtym Ya.О., Hrudnytskyy V.V., Solovyov Yu.V. Operational experience of westinghouse fuel (WFA/RWFA) at Ukrainian NPPS. Збірник матеріалів VІIІ Міжнародної конференції "Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища". 27-28 квітня 2023 року, м. Славутич. С.47-48. https://inudeco.pro/wp-content/uploads/2023/11/zbirnyk-inudeco-2023.pdf
 11. Б.В. Борц, І.О. Воробйов, В.В. Ганн, А.Ю. Зелінський, Ю.О. Марченкo, О.О. Пархоменко, І.В. Паточкін, М.П. Домніч, Л.І. Глущенко. Радіаційна пошкоджуваність W мішені підкритичної збірки ННЦ ХФТІ. Тези доповідей XXI Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики. 21-24 березня 2023 р. Харків. С. 104. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/ihepnp/2023/rep_XXI_conf_ukr.pdf
 12. В.В. Ганн, Г.В. Ганн, Б.В. Борц, І.М. Карнаухов, О.О. Пархоменко. Математичне моделювання уранової нейтронно-утворюючої мішені підкритичної збірки ННЦ ХФТІ. Тези доповідей XXI Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики. 21-24 березня 2023 р. Харків. С. 85. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/ihepnp/2023/rep_XXI_conf_ukr.pdf
 13. Зуйок В.А., Красноруцький В.С., Грицина В.М., Рудь Р.О., Трет’яков М.В., Куштим Я.О., Грудницький В.В. «Інформаційна підтримка науково-технічної діяльності з впровадження ядерного палива компанії Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000». Збірник тез V Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», 28-29 вересня 2023 року, м. Київ. С. 37-40. https://ukrns.org/publications/zbirnyk-tez-dopovidej-v-mizhnarodnoyi-naukovoyi-konferencziyi-perspektyvy-vprovadzhennya-innovaczij-u-atomnu-energetyku
 14. Зуйок В.А., Рудь Р.О., Трет’яков М.В., Чернов І.А., Куштим Я.О., Грудницький В.В. «Основні напрямки підвищення ефективності ПЕЛ ПС СУЗ для ядерних реакторів України». Збірник тез V Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», 28-29 вересня 2023 року, м. Київ. С. 33-36. https://ukrns.org/publications/zbirnyk-tez-dopovidej-v-mizhnarodnoyi-naukovoyi-konferencziyi-perspektyvy-vprovadzhennya-innovaczij-u-atomnu-energetyku
 15. Чернов І.О., Зуйок В.А., Легенький Є.С., Романьков В.О., Куштим А.В., Кантемиров А.В., Колодій І.В. Розробка нейтронопоглинаючих матеріалів на основі сполук рідкісноземельних елементів з гафнієм та цирконієм для застосування в регулюючих стрижнях ядерних реакторів. Збірник тез V Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», 28-29 вересня 2023 року, м. Київ. С. 46-48. https://ukrns.org/publications/zbirnyk-tez-dopovidej-v-mizhnarodnoyi-naukovoyi-konferencziyi-perspektyvy-vprovadzhennya-innovaczij-u-atomnu-energetyku
 16. І.О. Чернов, С.В. Малихін. Огляд методів синтезу сполук рідкісноземельних елементів з гафнієм та цирконієм як перспективних нейтронопоглинаючих матеріалів ядерних реакторів. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених». 28-30 листопада 2023 Україна, Харків, НТУ «ХПІ». С. 475.
 17. І.О. Чернов, М.М. Бєлаш, В.О. Романьков, О.О. Слабоспицька, І.В. Колодій, О.С. Кальченко. Вплив МоО3 і розміру частинок порошку TiO2 на фазовий склад та щільність таблеток титанату диспрозію. Порошкова металургія. № 3/4. 2023. С. 153–160.
 18. V. Gann, P. Kuznetsov, A. Ulybkin. The burn-up profile of the Compton neutron detector Hf-emitter in the VVER-1000 reactor. 2023. № 6(148). Р.116-121.https://doi.org/10.46813/2023-148-116.
 19. А.В. Куштим, В.В. Зігунов, В.М. Грицина, В.С. Красноруцький, О.О. Слабоспицька, М.В. Мухін, С.В. Бондаренко, А.В. Ковалюк. Характеристики зварних з’єднань поглинаючих елементів зі сплаву 42 ХНМ для СУЗ ВВЕР-1000. Ядерна та радіаційна безпека 4(100).2023/ С. 38-48.https://doi.org/10.32918/nrs.2023.4(100).04
 20. Igor Chernov, Victor Romankov, Serhii Malykhin, Igor Kolodiy, Alexandr Kalchenko. Influence of MoO3 and HfO2 particle size on the phase composition and density of dysprosium hafnate pellets. Proceedings of International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering «MSSE2023», 27-29 September 2023,  Львів, Україна. Р. 13-16.
 21. V. Ogorodnikova, A. Nikitin, S. Rogozkin, E. Sal, C. García-Rosales, Yu.M. Gasparyan, V. Gann. Radiation-induced effects in self-passivating W–Cr-Y alloy. Направлена для публікації в журналі «Journal of Nuclear Materials».
 22. Valeriy Zuyok, Yana Kushtym, Roman Rud, Mykhaylo Tretyakov, Viktor Grytsyna, Yuriy Solovyov. Corrosion resistance of Westinghouse fuel rod cladding in VVER-1000 reactors. Направлена для публікації в журналі «Acta Polytechnica» Чеського технічного університету у Празі.
 23. Valeriy Zuyok, Roman Rud, Mykhaylo Tretyakov, Yana Kushtym, Vadym Hrudnytskyy, Yuriy Solovyov. Operation Experience of Westinghouse Nuclear Fuel at Ukrainian NPPs. Направлена для публікації в журналі «Acta Polytechnica» Чеського технічного університету у Празі.
 24. Зуйок В.А., Рудь Р.О., Третьяков М.В., Чернов І.О., Куштим Я.О., Грудницький В.В. Основні напрямки підвищення ефективності ПЕЛ ПС СУЗ для ядерних реакторів України. Направлена для публікації в журналі «Ядерна та радіаційна безпека».
 25. V.A. Zuyok, Y.V. Kovalenko, V.V. Shtefan, R.O. Rud, M.V. Tretiakov, and Y.O. Kushtym. Corrosion Resistance of Traditional and Advanced Fuel Rod Cladding Materials for Water Cooled Reactors. Направлена для публікації в журналі «Успіхи фізики металів».

Публікації за 2022 р.:

 1. B.V. Borts, V.V. Gann, A.Yu. Zelinsky, A.A. Parkhomenko, A.F. Vanzha, Yu.A. Marchenko, I.V. Patochkin. Burnup and radiation embrittlement of the U-Mo neutron source target. ВАНТ сер. ФРП и РМ, 2022. №2 (138), с. 57-61.https://doi.org/10.46813/2022-138-057
 2. R. Azhazha, E. Bogdan, V. Gann, K. Kovtun, V. Kutny, O. Pudov, A. Rybka, S. Soldatov, A. Ulybkin. The compton neutron hafnium detector: electric charge generation rate. ВАНТ сер. ФРП и РМ, 2022. №2 (138), с. 102-108. https://doi.org/10.46813/2022-138-102
 3. A.I. Kravchenko, A.I. Zhukov, O.A. Datsenko. Temperature dependences of the peclet number in sublimation processes of simple substances. ВАНТ. 2022. №1 (137), с. 13-16. https://doi.org/10.46813/2022-137-013
 4. E.V. Sadanov, A.A. Mazilov, J.A. Gordienko, T.I. Mazilova, I.M. Mikhailovskij. High-field forming of tungsten surface by evaporation in liquid nitrogen. ВАНТ. 2022. №1 (137), с. 85-89. https://doi.org/10.46813/2022-137-085
 5. Igor A. Chernov, Anton V. Kushtym, Volodymyr R. Tatarinov, Dmytro V. Kutniy «Manufacturing features and characteristics of uranium dioxide pellets for subcritical assembly fuel rods». East European Journal of Physics. 3. 59-66 (2022).https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-3-08
 6. M.M. Pylypenko, A.O. Drobyshevska, V.A. Zuyok. Influence of iron additives on the corrosion resistance of the Zr-1%Nb alloy under operating conditions of a nuclear reactor // Problems of Atomic Science and Technology. 2022. Volume 137. Issue 1. P. 51-54. https://doi.org/10.46813/2022-137-051
 7. Зуйок В.А., Красноруцький В.С., Грицина В.М., Рудь Р.О., Трет’яков М.В., Куштим Я.О., Грудницький В.В., Зігунов В.В., Слєпцов О.М. «Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива». // Ядерна та радіаційна безпека 3(95).2022. ISSN 2073-6321. С.48-63 Doi: https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).05
 8. В.А. Зуйок, О.С. Купрін, І.О. Клименко, Г.М. Толмачова, М.В. Третьяков, Р.О. Рудь, Я.А. Куштим, І.В. Дикий, І.В. Шевченко , В.В. Штефан. Жаростійкість у водяній парі оболонок із сплаву Zr1Nb після йонно-плазмового азотування. ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ ТОМ 58, № 4, 2022. С. 113-120.
 9. Valeriy Zuyok, Roman Rud, Mykhaylo Tretyakov, Nataliya Rud, Yana Kushtym, Ivan Dykyy, Igor Shevchenko, Hanna Rostova, Viktoriia Shtefan. Assessment of the corrosion resistance of the main alternative materials for light water reactors tolerant fuel rod cladding // Problems of Atomic Science and Technology. 2022. №4(140). P. 89-96. https://doi.org/10.46813/2022-140-089
 10. V.V. Shtefan, N.S. Balamut, N.A. Kanunnikova, А.S. Shcholokova, V.A. Zuyok, V.V. Grudnitskii, R.L. Vasilenko. Electrodeposition of chromoxide coatings from electrolytes modified with SiO2·nH2O // Problems of Atomic Science and Technology. 2022. №4(140). P. 131-136. https://doi.org/10.46813/2022-140-131
 11. Чернов І.О., Красноруцький В.С, Бєлаш М.М., Татарінов В.Р., Романьков В.О., Грицина В.М. Дослідження в обґрунтування розробки технології виготовлення порошку титанату диспрозію. Збірник тез IV Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», с.78-79.
 12. Зуйок В.А., Красноруцький В.С., Грицина В.М., Рудь Р.О., Трет’яков М.В., Куштим Я.О., Грудницький В.В., Зігунов В.В., Слєпцов О.М., Касперович І.Л., Соловйов Ю.В., Медінцов В.В., Глушенков Р.С. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на аес україни за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. Збірник тез IV Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», с.29-30.
 13. Зуйок В.А., Соловйов Ю.В. Кулик Є.І., Глушенков Р.С. Досвід впровадження систем ремонту палива компанії «Westinghouse» на АЕС України. Збірник тез IV Міжнародної конференції «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», с.31-32.
 14. Shtefan V., Kanunnikova N., Zuyok V., Rud R., Hkouka Mabila B. Electrochemical impedance of ZrOx/Zr-Nb system. XVI International Conference "Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials" (Corrosion-2022). ABSTRACT BOOK. р.16. https://www.ipm.lviv.ua/corrosion2022/Book_abstract_Corrosion2022-site.pdf
 15. Kuprin O., Zuyok V., Belous V., Tretyakov M. New materials for nuclear fuel cladding (ATFC): current state and prospects. XVI International Conference "Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials" (Corrosion-2022). ABSTRACT BOOK. р.53. https://www.ipm.lviv.ua/corrosion2022/Book_abstract_Corrosion2022-site.pdf
 16. Zuyok V., Rud R., Tretyakov M., Rud N., Kushtym Ya., Dykyy I., Shevchenko I. The corrosion resistance of the alternative materials for tolerant fuel rod cladding of light water reactors. XVI International Conference "Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials" (Corrosion-2022). ABSTRACT BOOK. р.105. https://www.ipm.lviv.ua/corrosion2022/Book_abstract_Corrosion2022-site.pdf
 17. Chernov І., Zuyok V., Grytsyna V., Tretyakov М., Kushtym Ya. Compatibility of dysprosium titanate powder and pellets with 42ХНМ alloy in water vapor environment at temperatures in range (600…1200) °C. XVI International Conference "Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials" (Corrosion-2022). ABSTRACT BOOK. р.106. https://www.ipm.lviv.ua/corrosion2022/Book_abstract_Corrosion2022-site.pdf
 18. Чернов І.О., Бєлаш М.М., Романьков В.О., Євсеєв В.М. Дослідження впливу гранулометричних складів порошків нейтронопоглинаючих матеріалів на їх ущільнюванність в оболонках ПЕЛ. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 21.
 19. Зуйок В.А., Красноруцький В.С., Грицина В.М., Рудь Р.О., Трет’яков М.В., Куштим Я.О., Грудницький В.В., Зігунов В.В., Слєпцов О.М., Касперович І.Л., Соловйов Ю.В., Медінцов В.В., Глушенков Р.С. Досвід обстеження опроміненого ядерного палива на АЕС України за допомогою стенду інспекції і ремонту палива. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 47.
 20. Стаднік Ю.С., Пилипенко М.М., Дробишевська А.О., Зуйок В.А., Василенко Р.Л., Танцюра І.Г., Пелих В.М. Вплив мікрододатків заліза на структкру та властивості оболонкового сплаву Zr-1%Nb. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 49.
 21. Рудь Н.В, Чернов І.О., Колодій І.В., Карсім С.О. Дослідження процесів термічного рзкладання гідроксидів отриманих методом хімічного обладження і формування титанату диспрозію. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 50.
 22. Рєдкіна А.П., Кліменко С.П.,. Грицина В.М, Грудницький В.В. Вплив водню, орієнтації гідридів та температури на опір малоцикловій втомі оболонок ТВЕЛів зі сплаву Zr-1%Nb. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 68.
 23. Куштым А.В. Аналіз статичної міцності моделей тепловидільних збірок для ядерної підкритичної установки. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 88.
 24. Зуйок В.А., Соловйов Ю.В., Кулик Є.І., Глушенков Р.С., Куштим Я.О., Грудницький В.В. Досвід впровадження систем ремонту палива компанії Westinghouse на АЕС України. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Тези доповідей. С. 98.
 25. О.О. Мазілов, В.Н. Ткаченко, М.В. Сосіпатров, Н.О. Богонос, Ю.О. Гордієнко. Аналіз якості стічних вод, що скидаються в ННЦ ХФТІ. XX КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ І ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ. Тези доповідей. С. 45. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/ihepnp/2022/tezis.pdf
 26. E. V. SADANOV, A. A. MAZILOV, I. V. STARCHENKO, J. A. GORDIENKO, T. I. MAZILOVA and I. M. MIKHAILOVSKIJ. Radiation-induced surface migration of tungsten: channeling along atomic steps. Surface Review and LettersVol. 29, No. 05, 2250060 (May 2022)
 27. Burnup and Radiation Embrittlement of the U-Mo Neutron Source Target. B.V. Borts, V.V. Gann, A.Yu.Zelinsky, A.A. Parkhomenko, A.F.Vanzha, Yu.A.Marchenko, I.V. Patochkin. ВАНТ сер. ФРП и РМ, 2022. №2 (138), с. 57-61.
 28. The Compton Neutron Hafnium Detector: Electric charge generation rate. R. Azhazha, E. Bogdan, V. Gann, K. Kovtun, V. Kutny, O. Pudov, A. Rybka, S. Soldatov, A. Ulybkin. ВАНТ сер. ФРП и РМ, 2022. №2 (138), с. 102-108.

Публікації за 2021 р.:

 1. V.V. Gann, A.V. Gann, B.V. Borts, I.M. Karnaukhov, A.A. Parkhomenko. Radiation damage in uranium target of the accelerator driven system “kipt neutron source// Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение , 132. – 2021. – Вып.2. – С.24-28. https://doi.org/10.46813/2021-132-024
 2. Кравченко А.И, Жуков А.И. Температурная зависимость диффузионного числа Пекле в процессах сублимации некоторых простых веществ. Неорганические материалы. 2021. Т.57, в.7. С. 789-795. https://doi.org/10.31857/S0002337X21070101
 3. V.I. Savchenko, N.N. Belash, Y.A. Krainyuk, V.N. Voyevodin. Research of the mechanical properties of fuel element shells made of Zr1% Nb alloys at radial stresses similar to reactor conditions. EastEur.J.Phys. 3.87-90(2021). DOI: https://doi.org/10.26565/2312-4334-2021-3-13
 4. Nikolay N. Belash, Anton V. Kushtym, Vladimir V. Zigunov, Elena A. Slabospytska, Gennadіy А. Holomeyev, Ruslan L. Vasilenko, Аleksandr I. Tymoshenko. Research and development of fuel rods metallurgically bonded with fuel cladding for nuclear installations. EastEur.J.Phys. 3.110-115(2021). DOI: https://doi.org/10.26565/2312-4334-2021-3-17
 5. Chernov I., Zuyok V., Gritsina V., Belash N., Kolodiy I. Corrosion resistance of disprosium titanate powders and pellets in VVER-1000 coolant. Materials Science and Surface Engineering (MSSE2021). Proceedings. р. 95-96. https://www.ipm.lviv.ua/msse2021/files/Proceedings_MSSE2021.pdf
 6. Rostova H., Voyevodin V., Vasilenko R., Kolodiy I, Kovalenko V., Marinin V., Zuyok V., Kuprin A. Cavitation Wear of Eurofer 97, Cr18Ni10Ti and 42HNM Alloys. Materials Science and Surface Engineering (MSSE2021). Proceedings. р. 97-100. https://www.ipm.lviv.ua/msse2021/files/Proceedings_MSSE2021.pdf
 7. Viktoriia Shtefan, Nataliia Balamut, Nadiia Kanunnikova, Anastasiia Kuznietsova, Valeriy Zuyok, Rostova Hanna. Investigation of heat resistance of metal oxide coatings on AISI 304 stainless steel // Chemistry Conference (EWCC 2021), October 7-9 (2021), Kyiv, Ukraine, p. 130-131. https://ewcc2021.org/congress/?/posters/detail/p=28
 8. Riedkina G., Grytsyna V., Klymenko S., Chernyayeva Т. Efect of hydrogen, hydride orientation and temperature on low-cycle fatigue resistance of Zr-1%Nb fuel rod claddings. Nuclear and Radiation Safety, 4(92).2021, p.53-59. https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).07
 9. О.В. Огородникова, М. Майерле, Я. Чижек, С. Симаков, В.В. Ганн, П. Грушка, Я. Каменик, Я.Поспишил, М. Штефаник, М. Винш, Я. Штурса, Образование радиационных дефектов в ОЦК-металлах, облучённых высокоэнергетическими протонами, собственными ионами и нейтронами с различными спектрами. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2021, т. 44, вып. 2, стр. 167-168. http://vant.iterru.ru/engvant_2021_2/28.pdf
 10. В.В. Ганн, С.А. Солдатов, А.Л. Улыбкин, Е.А. Богдан, Р.В. Ажажа, А.О. Пудов, В.Н. Воеводин, А.В. Рыбка, К.В. Ковтун, В.Е. Кутний, Комптоновский нейтронный детектор с эмиттером из металлического Hf. Матеріали доповідей. 6-a Міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості». м. Харків, Україна., стор. 38-39. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/isspmst/High_purity_2021/Proceed...
 11. Б.В. Борц, И.А. Воробьев, В.В. Ганн, Л.И. Глущенко, М.П. Домнич, И.М. Карнаухов, И.И. Коновалов, А.А. Лопата, Ю.В. Лукирский, А.А. Пархоменко, И.В. Паточкин. Материаловедческие и ядерно-физические проблемы создания W-Ta нейтроно-образующей мишени для подкритической сборки, управляемой ускорителем электронов. Матеріали доповідей. 6-a Міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості». м. Харків, Україна., стор. 106-107. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/isspmst/High_purity_2021/Proceed...
 12. А.И. Жуков, А.И. Кравченко. Расчет сублимации с учетом диффузии примеси. Матеріали доповідей. 6-a Міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості». м. Харків, Україна., стор. 27. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/isspmst/High_purity_2021/Proceed...
 13. E.V. Sadanov, А.А. Mazilov, J.А. Gordienko, T.I. Mazilova, I.M. Mikhailovskij. High-field forming of tungsten surface by evaporation in liquid nitrogen. Proceedings. The 6-th International Conference «High purity materials: production, application, properties», 2021, Kharkiv, Ukraine, р. 29-30. https://www.kipt.kharkov.ua/conferences/isspmst/High_purity_2021/Proceed...
 14. Ганн В.В., Ганн А.В., Борц Б.В., Карнаухов И.М., Гладких П.И., Пархоменко А.А., Радиационная повреждаемость вольфрамовой мишени нейтронного источника, ВАНТ, Сер. ЯФ и ЭЧ, 2021, №6 (136), стр. 17-21. https://doi.org/10.46813/2021-136-017
 15. Chernov I., Zuyok V., Gritsina V., Belash N., Kolodiy I. Corrosion resistance of disprosium titanate powders and pellets in VVER-1000 coolant. Журнал «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (в печати)
 16. E.V. Sadanov, А.А. Mazilov, J.А. Gordienko, T.I. Mazilova, I.M. Mikhailovskij. High-field forming of tungsten surface by evaporation in liquid nitrogen. Вопросі атомной науки и техники (ВАНТ), 31 (136), 2022, (в печати).
 17. E.V. Sadanov, I, V. Starchenko, J.А. Gordienko, T.I. Mazilova, I.M. Mikhailovskij. Radiation-induced surface migration of tungsten: channeling along atomic steps. Applied surface science, 2022, (in print).

Публікації за 2020 р.:

 1. O. V. Ogorodnikova, M. Majerle, J. Čížek, S. Simakov, V.V. Gann, P. Hruška, J. Kameník, J. Pospíšil, M. Stefanik, M. Vinš. Positron annihilation spectroscopy study of radiation-induced defects in W and Fe irradiated with neutrons with different spectra. Статья принята к публикации в Nature Scientific Reports.
 2. Лелеко Ю.Я., Ганн В.В. Реактор на сферической стоячей волне ядерного горения с внешней отрицательной обратной связью по реактивности. Труды Международной Конференции «Компьютерное моделирование в наукоёмких технологиях (КМНТ-2020)», Харьков 2020, с.с. 180-183.
 3. Yu.Ya. Leleko, V.V. Gann. Critical sizes of standing nuclear burning waves in systems with external control. ВАНТ Сер. ФРП и РМ (2020), №2 (126), cтр. 16-22.
 4. V.A. Zuyok, V.S. Krasnorutskyy, T.P. Chernyayeva, M.V. Tretyakov, R.O. Rud. Influence of structure of hafnium rods on their mechanical properties, corrosion and radiation resistances// Progress in Physics of Metals, 2020, Vol. 21, No. 1, Р.46-71
 5. Dmytro V. Kutnii, Dmytro D. Burdeynyi, Stanislav A. Vanzha, Natalia V. Rud// DETERMINATION OF 234U/238U, 235U/238U, 236U/238U ISOTOPE RATIOS IN URANIUM OXIDE BY SECTOR-FIELD ICP-MS //EAST EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2. (2020), Р. 104-110.
 6. Vitalii I. Shcherbinin; Yuliya K. Moskvitina; Konstantinos A. Avramidis; John Jelonnek// Improved Mode Selection in Coaxial Cavities for Subterahertz Second-Harmonic Gyrotrons // IEEE Transactions on Electron Devices. Volume: 67, Issue: 7, July 2020). Page(s): 2933 – 2939
 7. Chernov, А. Кushtym. //Model for calculating the temperature in the fuel rods of the FA-X fuel assembly produced for subcritical instillation and reactor WWR-M//Proceedings of Odessa Polytechnic , Issue 2(61), 2020– Р.31-41.
 8. П. Редкина, Т.П. Черняева, В.М. Грицина, В.С. Красноруцкий, И.А. Петельгузов, Е.А. Слабоспицкая. //Исследование переориентации гидридов в оболочках (Zr-1%Nb) макетов твэлов под внутренним давлением при испытании, имитирующем перегрузки ОЯТ и аварии с предельным нагревом оболочек до 410°С. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, 125. – 2020. – Вып.1. – С.96-105.
 9. В.А. Долгий, В.А. Чуносов, Д.Л. Кокоша, Т.П. Черняева, В.М. Грицина, Г.П. Редкина. Установка для гидрирования и термических испытаний макетов твэлов под внутренним давлением.//Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, 125. – 2020. – Вып.1. – С.195-197.
 10. Ю.А. Гордиенко, А.А. Мазилов, В.Я. Никулина, М.В. Сосипатров, В.Н. Ткаченко. // Мониторинг содержания бериллия в сточных водах ННЦ ХФТИ до и после очистки. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 128. – 2020. – Вып.4. – С.63–67.

Публікації за 2019 р.:

 1. O. V. Ogorodnikova, M. Majerle, V.V. Gann, J. Cizek, P. Hruska, S. Simakov, M. Stefanik, V. Zach. Verification of the theory of primary radiation damage by comparison with experimental data. Journal of Nuclear Materials, v. 525 (2019), pp. 22-31.
 2.  O. V. Ogorodnikova, M. Majerle, J. Čížek, S. Simakov, V.V. Gann, P. Hruška, J. Kameník, J. Pospíšil, M. Stefanik, M. Vinš. Positron annihilation spectroscopy study of radiation-induced defects in W and Fe irradiated with neutrons with different spectra. To be published in Scientific Reports.
 3. Ю.Я. Лелеко, В.В. Ганн, А.В. Ганн. // Сферическая стоячая волна ядерного горения с внешним автоматическим контролем реактивности. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 123. – 2019. – Вып.5. – С.18-24.
 4. С.В. Черницкий, В.Е. Моисеенко. // Наработка трития в стеллараторном бланкете. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика плазмы, 119. – 2019. – Вып.1. – С.49–52.
 5. В.С. Красноруцкий, О.С. Кирсанова. // О вариантах ядерного топливного цикла Украины. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 120. – 2019. – Вып.2. – С.74–81.
 6. V. Moiseenko, S. Chernitskiy. // Nuclear Fuel Cycle with Minimized Waste. // Scientific and Technical Journal "Nuclear and Radiation Safety". No 1(81) (2019). Р. 30-35.
 7. Chernyayeva T.P., Grytsyna, V.M., Krasnorutskyy,V.S., Riedkina A.P., Petelguzov, I.A., Slabospitskaya Ye.A. // Effects of fuel rod cladding temperature and stressed conditions on hydride reorientation. // East European Scientific Journal), #2(42), 2019, р. 55–67.
 8. Corrosion stability of SiC-based ceramics in hydrothermal conditions // Lobach K.V., Sayenko S.Yu., Shkuropatenko V.A., Voyevodin V.M., Zykova A.V., Zuyok V.A., Bykov A.A., Tovazhnyanskyy L.L., Chunyayev O.M. // Фізико-хімічна механіка матеріалів 55(5) – P. 56-66.
 9. Lobach K.V., Zuyok V.A., Chunyayev O.M. // The influence of Cr additives on corrosion resistance of SiC-based ceramics in hydrothermal conditions. // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», Харків, Україна, 13-15 листопада 2019 р., стор. 15.
 10. Юркова Т.С., Грицина В.М., Малыхин Д.Г., Ковтун К.В., Черняева Т.П., Ковтун Г.П., Воеводин В.Н. // О механизмах и схемах формирования текстуры деформации сплава Zr-2,5% Nb // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», Харків, Україна, 13-15 листопада 2019 р., стор. 14.
 11. Г.П. Рєдкіна, Т.П. Черняєва, В.М. Грицина, В.С. Красноруцький, І.А. Петельгузов, О.О. Слабоспицька. // Дослідження переорієнтації гідридів в оболонках (Zr-1% Nb) макетів твелів під внутрішним тиском при випробуванні, що імітує перевантаження ВЯП і аварії з граничним нагріванням оболонок до 410 °С // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», Харків, Україна, 13-15 листопада 2019 р., стор. 72.
 12.  Ю.Я. Лелеко, В.В. Ганн. // Критические размеры стоячих волн ядерного горения // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», Харків, Україна, 13-15 листопада 2019 р., стор. 62.
 13.  М.М Пилипенко, А.О. Дробишевська, Ю. С. Стаднік, В.А. Зуйок // Корозійні дослідження сплаву Zr-1% Nb із різним вмістом заліза. // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 17.
 14. С.П. Кліменко, Т. П. Черняєва, В.М. Грицина, Г.П. Рєдкіна // Вплив водню, орієнтації гідридів та температури на опір малоциклової втоми оболонок твелів зі сплаву Zr-1%Nb // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 24.
 15.  Г.П. Рєдкіна, Т. П. Черняєва, В.М. Грицина, В.С. Красноруцький, І.А. Петельгузов, О.О. Слабоспицька // Дослідження переорієнтації гідридів в оболонках (Zr-1% Nb) макетів твелів під внутрішним тиском при випробуванні, що імітує перевантаження ВЯП і аварії з граничним нагріванням оболонок до 410 °С // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 25.
 16.  Т. П. Черняєва, С.П. Клименко, В.В. Грудницький, В.М. Грицина, Г.П. Рєдкіна // Дослідження впливу водню на термічну повзучість оболонок твелів зі сплаву Zr-1%Nb при температурі 410 °С методом релаксації напружень // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 27.
 17.  Г.П. Рєдкіна, Т. П. Черняєва, В.М. Грицина, В.А. Долгій, В.О. Чуносов // Установка для гідрування та термічних випробувань макетів твелів під внутрішнім тиском // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 28.
 18.  Н. Белаш, Л. Глазунов, В. Кузьменко, В. Левенец, А. Омельник, А. Щур // Элементный и изотопный состав В4С в отечественных ПС СУЗ // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 61.
 19.  Д.Г. Малыхин, Т.С. Юркова, В.М. Грицина, Г.П. Ковтун, К.В. Ковтун, И.Г. Танцюра, Е.А. Слабоспицкая, Т.П. Черняева // О роли двойникования в формировании текстуры продольной и поперечной прокатки сплава Zr-2,5%Nb // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 91.
 20.  Н.І. Іщенко, І.А. Петельгузов, О.О. Слабоспицька // Зв’язок корозійних властивостей сплавів системи Zr-1%Nb з будовою оксидної плівки // Матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Високо чисті матеріали: отримання, застосування, властивості», 10-13 вересня 2019 року, м. Харків, Україна, стор. 112.
 21.  Yurii Leleko, Volodymyr Gann, Ganna Gann. Computer Simulation of Nuclear Reactor on Spherical Standing Burning Wave. 28-th International Conference Nuclear Energy for New Europe, September 9-12, 2019 Portoroz, Slovenia. Book of Abstracts, p. 104.
 22.  Olga Ogorodnikova, Mitja Majerle, Volodymyr Gann, Jakub Cizek, Petr Hruska, Stanislav Simakov, Milan Stefanik, Vaclav Zach. Experimental Study of Primary Radiation Defects in W and Fe. 28-th International Conference Nuclear Energy for New Europe, September 9-12, 2019 Portoroz, Slovenia. Book of Abstracts, p. 23.
 23.  Чернов И.А., Татаринов В.Р., Белаш Н.Н., Кутний Д.В., Валежный Е.Б. // Особенности изготовления и характеристики таблеток из UO2 для топлива подкритической установки «Источник нейтронов» // Тези доповідей XХVI Щорічної Наукової Конференції Інституту Ядерних Досліджень НАН України, м. Київ, 8-12 квітня 2019 р., стор. 99.
 24.  М.М. Бєлаш, А.В. Куштим, В.В. Зігунов, О.О. Слабоспицька // Конструкція і характеристики тепловидільної збірки зі стрижневими твелами для дослідницьких ядерних реакторів типу ВВР-М // Тези доповідей XХVI Щорічної Наукової Конференції Інституту Ядерних Досліджень НАН України, м. Київ, 8-12 квітня 2019 р., стор. 76.
 25.  Чернов І.О., Куштим А.В. // Модель для розрахунку температури в стрижневому твелі паливної збірки ТВЗ-Х при використанні в підкритичній установці та реакторі ВВР-М // Праці Одеського політехнічного університету (в друці).
 26.  А.В. Мазилов, В.Н. Ткаченко, Ю.А. Гордиенко, В.Я. Никулина // Содержание вредных химических веществ в сточных водах ННЦ ХФТИ // Тезисы XVII Конференции по физике высоких энергий и ядерной физике, ННЦ ХФТИ, г. Харьков, стр. 54-55.
 27.  М.В. Сосипатров, А.В. Мазилов, В.Н. Ткаченко, Ю.А. Гордиенко // Контроль над очисткой сточных вод ннц хфти, загрязненных бериллием // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XV Міжнародної науково-практичної конференції, стор. 267-270.
 28. V. M. Grytsyna, D. G. Malykhin, T. S. Yurkova, K. V. Kovtun, T. P. Chernyayeva, G.P. Kovtun, V.V. Kornyeyeva, O.O. Slabospitskaya, I.G. Tantsura, V.N. Voyevodin, Regularities of changes in Kearns texture coefficient at cold rolling of Zr-2.5%Nb alloy, East-Eur. J. Phys., 2019, No 2, P. 39-45.
 29. V. Grytsyna, D. Malykhin, T. Yurkova, K. Kovtun, T. Chernyayeva, G. Kovtun, I. Tantsura, V. Voyevodin. On structural aspects of texture changes during rolling of Zr-2.5%Nb alloy // East-Eur. J. Phys., 2019, No 3, P. 38-45.

Публікації за 2018 р.:

 1. Grytsyna V.M., Malykhin D.G., Yurkova T.S., Kovtun K.V., Chernyayeva Y.P., Kovtun G.P., Voyevodin V.N. Effects of cross rolling and stress relaxation on texture of Zr-2.5%Nb alloy // Problems of Atomic Science and Technology. - 2018. - № 5 (117). - Р. 69-74.
 2. Черняева Т.П., Грицина В.М., Красноруцкий В.С., Редкина А.П., Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А. Влияние температурного режима и напряженного состояния на переориентацию гидридов в оболочках твэлов из Zr-1%Nb // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, 113. – 2018. – Вып 1. – С. 189-202.
 3. С.Ю. Саєнко, В.А. Шкуропатенко, Г.О. Холомєєв, О.В. Пилипенко, Г.В. Зикова, Н.Н. Бєлаш, Р.В. Тарасов, О.Є. Сурков, К.А. Улибкіна, К.В. Лобач, М. Савчак, М. Кміец. Гаряче ізостатичне пресування калій-магній-фосфатних матеріалів для іммобілізації цезію // Функціональні матеріали, ISSN 1027-5495.- 2018. -25. -№ 2. С. 258-266.
 4.  Клименко С.П., Черняева Т.П., Грицина В.М., Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А., Редкина А.П. Влияние водорода на сопротивление оболочек из сплава Zr-1%Nb малоцикловой усталости // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 114. – 2018. – Вып 2. – С. 80-84.
 5.  Абдуллаев А.М., Солдатов С.А., Ганн В.В., Черницкий С.В. // Расчёт флюенса нейтронов и тепловыделения в конструкционных элементах реактора ВВЭР-1000 методом Монте-Карло// Ядерна та радiацiйна безпека, в. 1(77). С.56-62, 2018
 6.  Абдуллаев А.М., Жуков А.И., Марёхин С.В., Рябчиков С.Д. // Инженерный запас в расчётах энерговыделения в активной зоне ВВЭР-1000// Ядерна та радiацiйна безпека, в. 2(78). С.20-26, 2018
 7.  Абдуллаев А.М., Жуков А.И., Марёхин С.В., Рябчиков С.Д. // Распределение зазоров между тепловыделяющими сборками в активной зоне ВВЭР-1000// Ядерна та радiацiйна безпека, в. 4(80). С.19-29, 2018
 8.  Лелеко Ю.Я., Ганн В.В., Ганн А.В. // Использование программы Scale для обоснования безопасности при обращении со свежим и отработавшим топливом // Труды Международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование в наукоёмких технологиях». Харьков, 22-25 мая 2018, Харьков 2018, стр.178-181

Публікації за 2017 р.:

 1. Красноруцький В.С., Бєлаш М.М., Гохар Й., Большинський И., Абдуллаєв А.М., Татаринов В.Р., Куштим А.В., Лаврентьєв М.О., Чернов І.О., Солдатов С.О., Куліш Г.В., Слєпцов О.М. Розробка і обґрунтування працездатності палива для підкритичної установки, керованої прискорювачем електронів // Спеціальний випуск наукового видання ВАК «Праці Одеського політехнічного університету», №…. - С. (в печати)
 2. Красноруцкий В.С. Проблемы безопасности АЭС, ядерного топливного цикла и диверсификации источников снабжения ядерного топлива Украины. // Доклад на Президиуме Академии наук Украины. Вестник Национальной академии наук Украины №7 2017. стр.16-23.
 3.  V.V. Gann, Y.Y. Leleko, A.V. Gann. Computer simulation of nuclear reactor on cylindrical standing burning wave, Journal of Nuclear Research and Development, No. 14, December 2017, pp. 62-68.
 4. Черняева Т. П., Грицина В. М., Красноруцкий В. С., Редкина А. П., Петельгузов И. А., Слабоспицкая Е. А. Влияние температурного режима и напряженного состояния на переориентацию гидридов в оболочках твэлов из Zr-1%Nb // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября 2017. -  Харьков. - С. 38.
 5. Yu.Y. Leleko, V.V. Gann, A.V. Gann. Nuclear Reactor on Cylindrical Standing Burning WAVE with an External Negative Reactivity Feedback. ВАНТ, серия ФРП и РМ, 2017. №2 (108), p. 138-143.
 6. Жуков А.И., Кравченко А.И. Расчёт сублимации с учётом диффузии примеси. Неорганические материалы. 2017. Т.53, в.6. С. 662-668. (In English: Zhukov A.I., Kravchenko A.I., Calculation of sublimation with allowance for impurity diffusion. Inorganic Materials, 2017. – V. 53. – N. 6. – P. 648-653.
 7. Клименко С. П., Черняева Т. П., Грицина В. М., Красноруцкий В. С., Слабоспицкая Е.А., Редкина А.П. Влияние водорода на сопротивление оболочек из сплава Zr-1%Nb малоцикловой усталости // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября 2017. -  Харьков. 2017. - С. 44.
 8. Воеводин В.Н., Красноруцкий В.С., Грицина В.М., Ковтун Г.П., Корнеева В.В., Малыхин Д.Г., Юркова Т.С., Рудычева Т.Ю., Черняева Т.П. О двойниковой природе текстурных изменений при холодной деформации сплава Zr-2,5%Nb // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября. – 2017. -  Харьков. 2017. - С. 32.
 9. Воеводин В. Н., Красноруцкий В. С., Грицина В. М., Ковтун Г. П., Ковтун К. В., Малыхин Д. Г., Юркова Т. С., Юркова Т. С., Черняева Т.П. О нерегулярности текстурны изменений при поперечной прокатке сплава Zr-2,5%Nb // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября 2017. -  Харьков. - С. 33.
 10. Ожигов Л. С.  Савченко В. И. . Митрофанов А. С.  Крайнюк Е.А., Шрамченко С. В., Вьюгов П. Н., Редкина А.П. // Особенности исследования механических свойств оболочек твэл из Zr-1%Nb сплава в продольном и поперечном направлении // Заводская лаборатория: “Диагностика материалов”.  – 2017. - Т. 80. - № 3. -  С. 60-62.
 11. Ozhigov L. S. , Savchenko V. I., Mitrofanov A. S., Y.A.Krainyuk, Shramchenko S. V., Vjugov P.N., Redkina A.P. Regulaities investigation of mechanical properties oftvel covers from Zr-1%Nb alloys in longitudinal and transverse directions // East European Journal of Physics. – 2017. - Vol.3. - №3. - P. 88-91.
 12. Черняева Т. П., Грицина В. М., Красноруцкий В. С., Редкина А.П., Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А. Влияние температурного режима и напряженного состояния на переориентацию гидридов в оболочках твэлов из Zr-1%Nb // Вопросы атомной науки и техники. Серия: "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" 113. -  2018. - №1 (в печати).
 13. Вьюгов П.Н., Петельгузов И.А., Зуек В.А., Кожевников О.Е., Пасенов Ф.А. Коррозия гафния различной чистоты // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября 2017. -  Харьков. – 2017. - С. 16.
 14. Петельгузов И.А., Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Ищенко Н.И., Слабоспицкая Е.А., Пасенов Ф.А. Длительные коррозионные испытания моделей твэлов ВВЭР-100 с оболочкой из украинского кальциетермического циркониевого сплава Zr-1%Nb (КТЦ) в воде при температуре 350°С // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября 2017 – Харьков. – С. 40.
 15. Куштым А.В., Белаш Н.Н., Зигунов В.В. Слабоспицкая Е.А., Зуек В.А. Топливо дисперсионного типа для исследовательских ядерных установок // Вопросы атомной науки и техники. Серия: “Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение”, 108. - 2017. - №2. - С. 124-130. - (ISSN 1562-6016).
 16.  Чернов И. А., Белаш Н. Н., Колодий И. В., Валежный Е. Б., Кальченко А. С., Слабоспицкая Е. А. Фазообразование и характеристики таблеток титаната диспрозия при твердофазном синтезе // Вопросы атомной науки и техники. Серия: “Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение”, 108. - 2017. - №2. - С. 150-155
 17. Петельгузов И.А. Испытания и исследования тепловыделяющих элементов тяжеловодного атомного реактора с газовым охлаждением КС-150 // Материалы докладов 4ой Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства». - 12-15 сентября 2017. -  Харьков. 2017. -  С. 81.​

Публікації за 2016 р.:

 1.  V. Krasnorutskyy, I. Petelguzov, V. Grytsyna, V. Zuyok, M. Tretyakov, R. Rud, O. Slabospytska, N. Ishchenko, N. Svichkar Corrosion of Stainless Steels and Zirconium Alloys in WWER-1000 Model Coolant with Addition of Zn and Al, Journal of Materials Sciences and Applications, Vol.2, No.2, 2016, P. 10-17.
 2.  T. P. Chernyaeva, V. M. Grytsyna, V. S. Krasnorutskyy, A. P. Redkina, I. A. Petelguzov, Ye. A. Slabospitskaa. Program and Abstracts: 18th Inernational Symposium on “Zirconium in the Nuclear Industry”. May 15-19, 2016. The Westin Hilton Head Island Resort and Spa, Hilton Heat Island, SC, USA. P. 76-77.
 3.  O.V. Ogorodnikova, V.V. Gann, M.S. Zibrov, Yu.M. Gasparyan. Comparison of deuterium retention in tungsten pre-damaged with energetic electrons, self-ions and neutrons. // Physics Procedia, 2015, v. 71, pp. 41-46.
 4.  S.N. Pelykh, M.V. Maksimov, S.D. Ryabchikov. The prediction problems of VVER fuel element cladding failure theory // Nuclear Engineering and Design. – 2016. –Vol. 302, Part A, (June). – P. 46–55. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2016.04.005 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549316300231
 5.  Kravchenko A.I., Zhukov A. Calculation of prolonged high-temperature sublimation refining of a material consisting of spherical parts. Inorganic Materials, 2016. – V. 52. – N. 6. – P. 637-642
 6.  Пелих С.М., Максимов М.В., Рябчиков С.Д. Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках // Ядерна фізика та енергетика. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 27–37.
 7.  Н.Н. Белаш, И.А. Чернов, В.А. Зуек, В.В. Зигунов, Е.П. Березняк, И.В. Колодий. Коррозионная стойкость гафната диспрозия в теплоносителе реактора ВВЭР-1000 // Фізико-хімічна механіка матеріалів, спеціальний випуск «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», № 11, 2016, с. 24-29.
 8.  А.В. Куштым, Н.Н. Белаш, И.А. Чернов, В.М. Евсеев, Е.А. Слабоспицкая, Е.Б. Валежный, В.А. Зуек, В.В. Зигунов. Разработка процессов изготовления дисперсионного топлива с алюминиевой матрицей для исследовательских реакторов // Сборник докладов четвертой международной научно-практической конференции «Повышение безопасности и эффективности атомной энергетики». 30 сентября – 03 октября 2014. – Одесса. – ОНПУ. – Одесса: НПЦ «Энергоатом» ООО. -2016. – С. 271-282 с (434 c.).
 9.  Н.Н. Белаш, И.А. Чернов, В.В. Зигунов, В.А. Зуек, Ф.А. Пасенов, Е.П. Березняк. Исследование коррозионной стойкости и механических свойств таблеток гафната диспрозия // ВАНТ, серия: вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, № 1 (101), 2016, с. 167-170.
 10. М.М. Бєлаш, І.А. Петельгузов, В.І. Савченко, С.П. Клименко. Властивості матеріалу зварних швів зі сплаву Zr-1% Nb з підвищеним вмістом кисню // Фізико-хімічна механіка матеріалів, спеціальний випуск «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», № 11, 2016, с. 101-106.
 11. В.М. Грицина, С.П. Клименко, А.А. Пархоменко, Т.П. Черняева. Радиационный рост титанового сплава ВТ1-0 при протонном облучении // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение» (102), 2016, №2, с.10-16
 12. В.М. Грицина, С.П. Клименко, Т.П. Черняева. Влияние водорода на термоэдс сплава Zr-1%Nb //Вопросы атомной науки. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение» (102), 2016, №2, с.54-57.
 13. V. Krasnorutskyy, I. Petelguzov, V. Grytsyna, V. Zuyok, M. Tretyakov, R. Rud, O. Slabospytska, N. Ishchenko, N. Svichkar Corrosion of Stainless Steels and Zirconium Alloys in WWER-1000 Model Coolant with Addition of Zn and Al, Journal of Materials Sciences and Applications, Vol.2, No.2, 2016, P. 10-17.
 14. В. Зуёк, В. Штефан, Р. Рудь, М. Третьяков «Влияние структурного состояния гафния на его коррозионную стойкость», // Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів- №11. Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2016 р. с. 30-35.
 15. Лелеко Ю.Я., Ганн В.В., Ганн А.В. Моделирование реактора на стоячей волне ядерного горения // Труды Международной Научно-Технической Конференции «Компьютерное моделирование в наукоёмких технологиях». Харьков, 26-31мая 2016, Харьков 2016, стр.206
 16. Лелеко Ю.Я., Ганн В.В., Ганн А.В. Реактор на цилиндрической стоячей волне ядерного горения с внешней отрицательной обратной связью по реактивности. (статья 7 стр., 12 рис. направлена в ВАНТ)

Публікації за 2015 р.:

 1. O. Ågren, V.E. Moiseenko, K. Noack, S.V Chernitskiy, Steady-state fusion fission reactors concepts based on stellarator-mirrors and mirrors machines, PAST Ser. Plasma Physics, 2015. №1 (95) pp.3-7.
 2. S.V Chernitskiy, V.E. Moiseenko, O. Ågren, K. Noack, Minor actinides burning in a stellarator-mirror fusion-fission hybrid, PAST Ser. Plasma Physics, 2015. №1 (95) pp.20-23.
 3. O.V. Ogorodnikova, V.V. Gann. Simulation of neutron-induced damage in tungsten by irradiation with energetic self-ions // Journal of Nuclear Materials, Volume 460, May 2015, Pages 60-71
 4. O.V. Ogorodnikova, V.V. Gann, M.S. Zibrov, Yu.M. Gasparyan. Comparison of deuterium retention in tungsten pre-damaged with energetic electrons, self-ions and neutrons. // Physics Procedia, 2015, v. 71, pp.
 5. В.А. Зуйок, Р.О. Рудь, М.В. Трет’яков, Я.О. Куштим, В.С. Красноруцький, Т.П. Черняєва, В.М. Грицина. Контактна корозія алюмінію і його сплавів у водному середовищі. Ядерна та радіаційна безпека 03.2015 (с. 24 - 30).
 6. В.В. Штефан, Б.І. Байрачний, Г.В. Лісачук О.Ю. Смирнова, В.А. Зуйок, Р.О. Рудь,          О.В. Вороніна. Вплив оксидування титану та цирконію на контактну корозію алюмінію. В печатижурнала “Фізико-хімічна механіка матеріалів”.
 7. Редкина А. П., Красноруцкий В.С., Черняева Т.П., Грицина В.М., Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А. //Влияние температурного режима и напряженного состояния оболочек твэлов ОЯТ на переориентацию гидридов // Сборник докладов Четвертой международной научно-практической конференции "Повышение безопасности и эффективности атомной энергетики" №2, Одесса, Украина, – Одесса: НС Ц "Энергоатом" ООО, 2015. – с (в печати)
 8. А.В. Куштым, Н.Н. Белаш, И.А. Чернов, В.М. Евсеев, В.В. Зигунов, Е.Б. Валежный, Е.А. Слабоспицкая, В.А. Зуек// Разработка процессов изготовления дисперсионного топлива с алюминиевой матрицей для исследовательских реакторов // Сборник докладов Четвертой международной научно-практической конференции "Повышение безопасности и эффективности атомной энергетики" №2, Одесса, Украина, – Одесса: НС Ц "Энергоатом" ООО, 2015. – с (в печати)
 9. И.М. Неклюдов, В.С. Красноруцкий, В.Р. Татаринов, Н.Н. Белаш, И.А. Чернов. Разработка поглощающих материалов и элементов повышенного ресурса и надежности работы для атомных реакторов Украины // Сборник докладов международной конференции «Повышение безопасности и эффективности атомной энергетики». №2, Одесса, Украина, – Одесса: НС Ц "Энергоатом" ООО, 2015. – с (в печати)
 10. Белаш Н.Н., Чернов И.А., Зигунов В.В., Зуек В.А., Пасенов Ф.А., Березняк Е.П. Исследование коррозионной стойкости и механических свойств таблеток гафната диспрозия // Материалы докладов 3-й Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства», 15-18 сентября 2015 г., Харьков, ННЦ ХФТИ, с. 93.
 11. Белаш Н.Н., Куштым А.В., Зигунов В.В., Зуек В.А., Большак А.И., Степаненко А.М. Особенности получения и свойства материала матрицы для дисперсионной топливной композиции UO2-Al // Материалы докладов 3-й Международной конференции «Высокочистые материалы: получение, применения, свойства», 15-18 сентября 2015 г., Харьков, ННЦ ХФТИ, с. 94.
 12. Петельгузов І.А. «Окисление и горение сплавов магния и урана». // Сборник материалов докладов на 3-й Международной конференции "Высокочистые материалы: получение, применения, свойства", м. Харків, 15-18 сентября 2015 г, стр.14.
 13. Ищенко Н.И., Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А. «Взаимодействие аустенитных нержавеющих сталей с водяным паром в области температур 450-1200оС». // Сборник материалов докладов 3-й Международной конференции "Высокочистые материалы: получение, применения, свойства", м. Харків, 15-18 сентября 2015 г, стр.90.

Публікації за 2014 р.:

 1. В.С. Красноруцький, І.А. Петельгузов, В.М. Грицина, В.А. Зуйок, М.В. Трет?яков, Р.О. Рудь, О.О. Слабоспицька, Н.І. Іщенко, Н.В. Свічкарь. «Вплив на корозію нержавіючих сталей і цирконієвих сплавів добавки Zn до складу теплоносія першого контуру реакторів ВВЕР-1000». ВАНТ и ФРП, 2014 г №2 (90), стр. 53-61.
 2. И.А. Петельгузов, Н.И. Ищенко. «Исследование явления «перелома» на кинетических кривых коррозии Zr-1%Nb сплавов» ВАНТ И ФРП, 2014 г №2 (90), стр. 69-77.
 3. В.А.Зуйок, М.В. Трет’яков, Р.А. Рудь, І.А. Петельгузов. «Вплив LiOH як корегуючої добавки в теплоносій першого контуру реакторів ВВЕР на корозію цирконієвого сплаву Е110». Сбірник докладов на конференції «Проблемы корозії та протикорозійного захисту матеріалів» спецвипуск журнала «Фізико-хімічна механіка матеріалів» №10, г. Львів. 2014, стр. 607-612.
 4. Т.П. Черняева, А.В. Остапов. «Водород в цирконии. Ч.2 Состояние и динамика водорода в цирконии» ВАНТ И ФРП, 2014 г №2 (90), стр. 3-16.
 5.  В.С. Красноруцкий, В.М. Грицина, В.А. Зуёк, М.В. Третьяков, Р.А. Рудь, И.А. Петельгузов «Оптимизация водно-химического режима теплоносителя первого контура украинских АЭС с ВВЭР-1000» - отправлены тезисы доклада на Международную конференцию по водной химии систем ядерных реакторов, которая будет проходить в Японии, Саппоро, 26-31 октября 2014 года.
 6. Н.И. Ищенко. «Определение коэффициента диффузии кислорода в оксиде на циркониевых сплавах и в прилегающем металле по данным измерений коррозионного привеса и толщины оксидного слоя.

Публікації за 2013 р.:

 1. Б.Е. Патон, И.М. Неклюдов, В.С. Красноруцкий «Будущее атомной энергетики определяет задачи ядерного топливного цикла Украины», Вопросы атомной науки и техники, Серия: Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах, №5, 2013, стр. 3-10.
 2. J. Höglund, S. Andersson, F. Waldermarsson, S. Slyeptsov, “DNB measurements in the Westinghouse Critical Heat Flux Test Facility – ODEN to provide an improved correlation to increase DNB margin for the Westinghouse WWER-1000 fuel design”, Proceedings of the 10th International Conference on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimental Support, 6-16 September 2013, Sandanski, Bulgaria, 13 p.
 3. О.М. Slyeptsov, S.М. Slyeptsov, Y. Sung, «WWER Fuel Rod Analysis of KOLA3-MIR Transient Experiment Using PAD and TRANSURANUS Codes», Proceedings of the 10th International Conference on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimental Support, 6-16 September 2013, Sandanski, Bulgaria, 11 p.
 4. A. Abdullayev, Y. Aleshin, G. Kulish, P. Lashevich, R. Latorre, O. Slyeptsov, S. Slyeptsov, D. Sokolov, J. Sparrow, « Westinghouse Fuel Assemblies Performance after Operation in South-Ukraine NPP Mixed Core », Proceedings of the 10th International Conference on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimental Support, 6-16 September 2013, Sandanski, Bulgaria, 10 p.
 5. Yu.A. Kosevich, V.V. Gann, Magnon localization and Bloch oscillations in finite Heisenberg spin chains in an inhomogeneous magnetic field. Journal of Physics: Condensed Matter, 25, 246002 (2013).
 6. В.Е. Моисеенко, Черницкий С.В. и др. Исследование стеллараторно-пробкотронного ядерно-термоядерного гибрида. ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез, вып.1, 2013, стр. 44-57.
 7. V.E. Moiseenko, S.V. Chernitskij, O, O. Ågren K. Noack. Neutronic model of a stellarator-mirror fusion-fission hybrid. Fusion Science and Technology, Volume 63, Number 1T, May 2013, pp 322-324.
 8. V.E. Moiseenko, S.V. Chernitskij, O. Ågren, K. Noack, A. Abdullayev. Neutronic model of a fusion-fission neutron source. Problems of Atomic Science and Technology, SerPlasma Physics, 2013. №1(83) pp.61-63.
 9. В.И. Павленко, С.Н. Слепцов, Л.А. Фарлей, «Программа SPURT.CRIS: Модель наноструктурной пленки. Математическое моделирование», Препринт ХФТИ 2013-3, Харьков, ННЦ ХФТИ, 2013. – 39 с.
 10. А.И. Жуков Методические указания по выполнению расчётно-графической работы по курсу «Проектирование активных зон ядерных реакторов». Расчёты коэффициентов реактивности и эффективности аварийной защиты, изд. НТУ ХПИ, 2013, 55 с.
 11. И.М. Неклюдов, В.С. Красноруцкий, В.Р. Татаринов, Н.Н. Белаш. О перспективах разработок и производства поглощающих элементов в Украине. //ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 2 (84), 2013, с.60-68.
 12. Т.П. Черняева, А.В. Остапов, «Водород в цирконии. Часть 1», Вопросы атомной науки и техники, Серия: Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах, №5, 2013, стр. 16-32.
 13. С.П. Клименко, Т.П. Черняева, В.М. Грицина, «Исследование деформации ползучести на образцах Zr-Nb-сплавов (Zr-1%Nb и Zr-2,5%Nb) и нержавеющей стали ЭИ-847 при релаксации напряжений», Серия: Вопросы атомной науки и техники, Материалы реакторов на тепловых нейтронах, №5, 2013, стр. 79-83.
 14. В.С. Красноруцький, І.А. Петельгузов, В.М. Грицина, В.А. Зуйок, М.В. Трет′яков, Р.О. Рудь, О.О. Слабоспицька, Н.І. Іщенко, Н.В. Свічкар. Вплив на корозію нержавіючих сталей і цирконієвих сплавів добавки Zn  до складу теплоносія першого контуру реакторів ВВЕР-1000.Материал направлен в редакцию ВАНТ Физика радиационных повреждений, 2013 г.
 15. И.А. Петельгузов, Н.И. Ищенко. Исследование явления «перелома» на кинетических кривых коррозии Zr-1%Nb сплавов. Материал направлен в редакцию ВАНТ Физика радиационных повреждений, 2013 г.
 16. Н.И. Ищенко. Определение коэффициента диффузии кислорода в оксиде на циркониевых сплавах и в металле подложки по данным измерений  коррозионного привеса и толщины оксидного слоя. Материал направлен в редакцию ВАНТ Физика радиационных повреждений, 2013 г.
 17. А.П. Редкина Внереакторные испытания макетов твэлов из украинского сплава Zr1Nb при имитации условий эксплуатации реактора, Перспективные материалы, 2013, т.12, стр.33-40

Публікації за 2011-2012 р.р.:

 1. Abdullayev A.M., Zhukov A.I., Slyeptsov S.M. 3D analysis of the reactivity insertion accident in VVER‑1000. Proceedings of the PHYSOR 2012 – Advances in Reactor Physics to Power the Nuclear Renaissance, Knoxville, Tennessee, USA, April 15-20, 2012, paper 44, 16 pp.
 2. Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Корнеева В.В., Куштым Я.А., Матющенко Р.В., Слабоспицкая Е.А.. Изучение взаимодействия материалов элементов конструкции активной зоны реактора водо-водяного типа при тяжелых авариях, сопровождающихся расплавлением // Вопросы атомной науки и техники. Серия: «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», № 2 (97), 2011, С. 59-65.
 3. Красноруцкий В.С., Петельгузов И.А., Грицина В.М., Ищенко Н.И., Слабоспицкая Е.А., Ажажа В.М., Вахрушева В.С., Лавриненко С.Д., Вьюгов П.Н., Пилипенко Н.Н., Вьюгов Н.П., Белаш Н.Н., Федченко И.В.. Коррозионные экспрессные и длительные испытания твэльных труб из сплава Zr1Nb (0,1%O). Вопросы атомной науки и техники, 2011, №6, сер. Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники (19), с.42-47.
 4. Малыхин Д.Г., Ковтун Г.П., Корнеева В.В., Грицина В.М., Черняева Т.П., Зеленская В.И.. «Память» о фазовом переходе и дислокационная структура СВЧ-закалённого сплава Zr-2,5%Nb // Вопросы атомной науки и техники. Серия: «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», №4 (98), 2011, С.48-54.
 5. Красноруцкий В.С., Петельгузов И.А., Грицина В.М., Зуёк В.А., Третьяков М.В., Рудь Р.А., Свичкарь Н.В., Слабоспицкая Е.А., Ищенко Н.И.. Коррозия нержавеющих сталей в условиях, имитирующих теплоноситель первого контура реакторов ВВЭР-1000. Коррозионное поведение смешанных загрузок топлива» // Вопросы атомной науки и техники. 2011. №2. 80 Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (97), с. 80-87.
 6. Abdullayev A.M., Baidulin V.Z., Zhukov A.I. Design and Performance of South Ukraine NPP Mixed Cores with Westinghouse Fuel. Proceedings of Technical Meeting on Fuel Design and Licensing of Mixed Cores for Water Cooled Reactors (I3-TM-41825), IAEA, Vienna, 12-14 December, 2011.
 7. O. Slyeptsov, S. Slyeptsov. Investigation of WWER-1000 Fuel Rod Performance at Steady State Operation by Means TRANSURANUS and PAD Codes. International Workshop Towards Nuclear Fuel Modelling in the Various Reactor Types Across Europe, Hannover, Germany. 12-13 April, 2011.
 8. O. Slyeptsov, S. Slyeptsov, Y. Sung. Evaluation of WWER-1000 Fuel Rod Performance at Steady State Operation by Means of PAD Code. Proceedings of the 9-th International Conference 17-24 September 2011, Burgas, Bulgaria
 9. А.М.Абдуллаев, В.З. Байдуллин, С.Н. Слепцов, А.Н. Слепцов, Г.В. Кулиш, А.И. Жуков, Р.Латорре (ТСНЛ, Ричленд, США). Результаты 4-х годичной эксплуатации ТВС компании «Вестингауз» на энергоблоке №3 ЮУАЭС с ВВЭР-1000/В-320. 7-я Международная научно-техническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», ОКБ «Гидропресс», (г. Подольск, 17-20 мая 2011 г.)
 10. Г.В. Кулиш, Д.А. Соколов, А.М. Абдуллаев, П.Л. Лашевич, А.Л. Арванинов. Трёхмерное распределение температуры теплоносителя в ГЦТ реакторов энергоблоков №2 и №3 ЮжноУкраинской АЭС. Десятая международная научно-практическая конференция по атомной энергетике «Безопасность, Эффективность РЕСУРС ЯЭУ». Украина/Севастополь, 2-7 октября 2012г.
 11. А.М. Абдуллаев, А.С. Костромин, С.А. Солдатов. Кросс-верификация кода NETRAN по результатам расчётов подключения неактивной петли программными комплексами ТРАП-КС, КОРСАР/ГП и ДКМ. Десятая международная научно-практическая конференция по атомной энергетике «Безопасность, Эффективность РЕСУРС ЯЭУ». Украина/Севастополь, 2-7 октября 2012 г.

Публікації за 2007-2010 р.р.:

 1. А.М.Абдуллаев, В.З.Байдуллин. Основные результаты внедрения опытных ТВС компании «Вестингауз» на блоке №3 Южно-Украинской АЭС. «Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості», 2007 г., с.9-14.
 2. В.С. Красноруцкий, А.М. Абдуллаев, В.З. Байдуллин, В.Р. Татаринов, А.И. Жуков. Процесс внедрения топлива компании «Вестингауз» в реакторы ВВЭР-1000. // «Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества». Материалы совместного совещания-семинара РАН и НАНУ, 21 - 23 октября 2008г., ЛОК «Колонтаево», (г. Электросталь), Москва, Наука, 2009, стр. 88-94
 3. A.I. Zhukov. Use of local variation method for nuclear design calculations. Nuclear Science and Engineering, 2008. V.159, N 1. pp.48-55.
 4. В.В. Ганн, А.М. Абдуллаев, А.И. Жуков, С.В. Марёхин, С.А. Солдатов. Математическое моделирование радиационных процессов в реакторных установках. Вопросы атомной науки и техники. Серия: физика радиа­ци­онных поврежде­ний и радиационное материа­ло­ведение. 2009. Вып. 2 (93), С.135‑143
 5. A.I. Zhukov, A.M. Abdullayev. Control Rod Ejection Accident – Benchmark Solution With FEM Code DiFis. Proceedings of the 17th International Conference on Nuclear Engineering – ICONE17, July 12-16, 2009, Brussels, Belgium. Paper ICONE17-75889, 7 pp.
 6. A.I. Zhukov, A.M.Abdullayev, S.V.Maryokhin. Proceedings of the PHYSOR 2010 – Advances in Reactor Physics to Power the Nuclear Renaissance, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, May 9-14, 2010, 11 pp.
 7. А.Н. Слепцов, C.Н. Слепцов, Г.В. Кулиш, Yu. Aleshin, Y.X. Sung. Анализ распределения потока теплоносителя и вибрационной устойчивости твэл в смешанной активной зоне ВВЭР-1000 // Доклад на 6-й Международной конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», г. Подольск, Россия, 26-29 мая 2009 г.
 8. А.М. Абдуллаев, Г.В. Кулиш, С.Н. Слепцов, А.И. Жуков. Расчетный анализ пэл - эффекта в смешанной активной зоне ВВЭР-1000 // Доклад на 6-й Международной конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», г. Подольск, Россия 26-29 мая 2009 г.
 9. В.Р. Татаринов, Н.Н. Белаш, И.А. Чернов, А.В. Куштым. Особенности конструкций и материалы ПЭЛ ПС СУЗ повышенной работоспособности. // Х международная конференция Украинского ядерного общества «Молодежь – ядерной энергетике» г. Одесса, Украина, 1-4 июля 2008 г.
 10. Н.Н. Белаш, А.В. Куштым, В.Р. Татаринов, И.А. Чернов. Анализ разработок конструкций и материалов ПЭЛ ПС СУЗ повышенной работоспособности. // «Ядерні та радіаційні технології» 
 11. Бєлаш М.М., Лаврентьєв М.О., Татарінов В.Р. Поглинаючий нейтрони елемент. Патент на корисну модель № 53916 від 25.10.2010. Бюл. № 20, 2010 р., МПК G21C 7/08, МПК (2009) G21C 7/00 (PH U 201003884 від 06.04.2010).
 12. А.М. Абдуллаев, Г.В. Кулиш, О.В. Горбаченко, А.И. Игнатченко. ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ ТВСА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В БЛОКЕ ШЕСТИГРАННЫХ ТРУБ СИСТЕМЫ СХОЯТ Доклад на международную конференцию «,,,», Батилиман, Украина, Октябрь 2010
 13. Белаш Н.Н., Татаринов В.Р., Семенов Н.А.. Комплексное легирование урана при центробежном литье в циркониевой форме //ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 4 (89), 2006, с. 123-127.
 14. Красноруцкий В.С., Петельгузов И.А., Яковлев В.К., Белаш Н.Н., Родак А.Г., Пасенов Ф.А., Савченко В.И., Слабоспицкая Е.А., Ищенко Н.И.. Исследование моделей твэлов реактора ВВЭР-1000, изготовленных из кальциетермического циркониевого сплава Zr1Nb, после длительных коррозионных испытаний // ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 3 (83), 2003 г., с. 101-107.
 15. Ищенко Н.И.. Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А., Василенко Р.Л.. "Влияние высокотемпературного отжига в в водяном паре на структуру оболочек твэлов". //Труды 16-ой Международной конференции по физике радиационных явлений и реакторному материаловедению, 6-11 сентября 2004 г, Алушта Крым, Украина, Стр. 184-185.
 16. Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Петельгузов И.А., Слабоспицкая Е.А., Мильяченко Л.Ю., Савченко В.И., Ажажа Ж.С.. Свойства соединения гафний - нержавеющая сталь, полученного оплавлением электрической дугой в среде аргона // ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 5(88), 2005 г., с. 87-93.
 17. Одейчук Н.П., Сиренко С.А., Большак А.И., Слабоспицкая Е.А. Разработка пелов дисперсионного типа с выгорающим поглотителем ВАНТ, 2006, №1, с.176-178
 18. Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Абдуллаев А.М., Жуков А.И., Петельгузов И.А., Михайлов Н.А., Слабоспицкая Е.А. Разработка и некоторые характеристики работоспособности пэлов с поглотителем B4C-Hf // ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 2 (90), 2007, с. 88-96.
 19. Петельгузов И.А., Ищенко Н.И., Слабоспицкая Е.А., Мухин М.В.. Влияние длительности высокотемпературного окисления в водяном паре на структуру и механические свойства твэльных труб из сплава Zr1Nb. // Вопросы атомной науки и техники 2008, №2. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (92). с. 26-32.
 20. Красноруцкий В.С., Данилов А.П., Яковлев В.К., Евсеев В.М., Матющенко Р.В., Слабоспицкая Е.А., Куштым Я.А.. Микроструктурный анализ взаимодействия оболочек тепловыделяющих элементов с кремнийсодержащими материалами \\ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, №
 21. Белаш Н.Н., Чернов И.А., Татаринов В.Р., Слабоспицкая Е.А., Куштым А.В. Исследование сварных соединений в перспективных поглощающих элементах энергетических реакторов аварий // Вопросы атомной науки и техники, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, №4, 2009, с.226-231
 22. Малыхин Д.Г., Корнеева В.В., Грицина В.М., Черняева Т.П., Михайлов Е.А. Изучение влияния СВЧ-термообработки на текстуру и субструктуру сплава Zr+2,5%Nb // Вопросы атомной науки и техники. Серия: «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», 93. - 2009. - №2. – С.95-99.
 23. Малыхин Д.Г., Корнеева В.В., Старолат М.П. Расчет рентгеновской дифракции от поля искажений краевых дислокаций // Вісник Харківського університету, сер. фізична: «Ядра, частинки, поля». – 2009. - №845. – В.1(41). – С.77-81.
 24. Остапов А.В., Чернов И.А., Ищенко Н.И.. Модификация коррозионной модели кода Femaxi-V для сплава Э100 // Доклад на Международной школе молодых ученых по ядерной физике и энергетике, г. Алушта, 8-14 июня 2009 г.
 25. Петельгузов И.А., Ищенко Н.И., Слабоспицкая Е.А.. Исследование свойств труб из Э110 и Zr1Nb после окисления в парах воды в области температур 300…800 °С //ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, №1, 2010, с. 85-92
 26. Одейчук Н.П., Сиренко С.A., Большак А.И., Слабоспицкая Е.A., Роенко Н.М. Некоторые характеристики экспериментальных двухслойных уран-гадолиниевых таблеток //ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение.№1,2008 с. 133-135
 27. Малыхин Д.Г., Корнеева В.В.. Определение плотности дислокаций по рентгеновскому анализу микроискажений в поликристаллических материалах //Вісник Харківського університету, сер. фізична: «Ядра, частинки, поля» – 2010. – № 887. – В. 1(45). – С. 115-117.
 28. Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Татаринов В.Р.. Исходные характеристики и результаты послереакторных исследований тепловыделяющих элементов с металлическим топливом // ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 6 (82), 2002 г., с. 120-140.
 29. Белаш Н.Н., Татаринов В.Р., Буколов А.Н., Яковлев В.К., Рагулина Н.И.. Исследование влияния режимов электродуговой и контактной стыковой сварки на параметры и свойства сварных швов изделий из сплава Zr1Nb // Физика и химия обработки материалов, М.: «Интерконтакт наука», № 3, 2003 г., с. 53-56.
 30. Бєлаш М.М., Лаврентьєв М.О., Красноруцький В.С.. Установка для контактного стикового зварювання трубчастої оболонки із заглушкою. Патент на винахід № 47847 А від 15.06.2005 (Бюл. № 6)., В23К11/00.
 31. Лаврентьєв М.О., Бєлаш М.М., Красноруцький В.С.. Установка для контактного стикового зварювання трубчастої оболонки із заглушкою). Патент на винахід № 65292 від 15.02.2006 (Бюл. № 2), В23К11/00, G21C 3/02.
 32. Белаш Н.Н., Татаринов В.Р., Семенов Н.А.. Комплексное легирование урана при центробежном литье в циркониевой форме //ВАНТ, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 4 (89), 2006, с. 123-127.
 33. Н.Н. Белаш, А.В. Куштым, В.Р. Татаринов, И.А. Чернов. Анализ разработок конструкций и материалов ПЭЛ ПС СУЗ повышенной работоспособности. // «Ядерні та радіаційні технології» 
 34. В.С. Красноруцкий, А.М. Абдуллаев, В.З. Байдуллин, В.Р. Татаринов, А.И. Жуков. Процесс внедрения топлива компании «Вестингауз» в реакторы ВВЭР-1000. // «Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества». Материалы совместного совещания-семинара РАН и НАНУ, 21 - 23 октября 2008г., ЛОК «Колонтаево», (г. Электросталь), Москва, Наука, 2009, стр. 88-94
 35. Бєлаш М.М., Лаврентьєв М.О., Татарінов В.Р. Поглинаючий нейтрони елемент. Патент на корисну модель № 53916 від 25.10.2010. Бюл. № 20, 2010 р., МПК G21C 7/08, МПК (2009) G21C 7/00 (PH U 201003884 від 06.04.2010).
 36. Красноруцкий В.С., Яковлев В.К., Данилов А.П., Евсеев В.М., Матющенко Р.В., Слабоспицкая Е.А., Куштым Я.А.. Микроструктурный анализ лавоподобных топливо-содержащих масс // Вопросы атомной науки и техники, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, №1, 2010,с.60-67
 37. Красноруцкий В.С., Яковлев В.К., Данилов А.П., Евсеев В.М., Куштым Я.А., Матющенко Р.В, Слабоспицкая Е.А. Металлографический анализ продуктов взаимодействия оболочек тепловыделяющих элементов с топливными материалами в условиях тяжелых аварий // Вопросы атомной науки и техники, серия: физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, №4, 2009, с. 178-184.
 38. В.В. Ганн, А.М.Абдуллаев, А.В.Ганн. Сравнительное исследование топливо-воспроизводящих характеристик урана и тория с использованием кода MCNPX. Труды ХIХ Международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, г. Алушта (Крым), Украина, 6-11 сентября 2010 г., стр. 268-269.
« Назад