«Науково-дослідна група випробувань конструкційних і паливних матеріалів» та «Науково-дослідна група ядерних і конструкційних матеріалів»

Види діяльності сектора:

 • організація й безпосереднє проведення досліджень і технологічних розробок зі створення нових паливних, поглинаючих і конструкційних матеріалів для ТВЕЛ і ТВЗ підвищеної надійності, працездатності й економічності та їх застосування в атомній енергетиці й інших галузях промисловості;
 • організація й безпосереднє проведення матеріалознавчих досліджень і технологічних розробок конструкційних матеріалів (цирконій і сплави на його основі, нержавіючі сталі й інші метали) і виготовлення виробів з них на забезпечення конструкторсько-технологічних розробок, здійснюваних НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ з метою створення ядерних реакторів підвищеної безпеки;
 • обґрунтування поводження ядерних і конструкційних матеріалів за НУ, ПНУЕ, проектних і запроектних аварій;
 • створення дослідницьких, технологічних та іспитових баз для проведення робіт з ЯПЦ;
 • дослідження й технологічні розробки у сфері використання ядерних збройових матеріалів для виготовлення палива для АЕС;
 • розробка методик, експериментальне обґрунтування працездатності елементів активної зони реакторів;
 • розробка й створення у НТК ЯПЦ бази нормативно-технічної документації за напрямками діяльності сектора;
 • участь у розробці й реалізації державних програм конверсії, державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів і ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки й інших державних замовлень;
 • проведення разом з вітчизняними й закордонними лабораторіями й фірмами науково-дослідних і прикладних робіт;
 • дослідження в області поводження з ВЯП;
 • організація від імені НТК ЯПЦ взаємозв'язків з підрозділами ННЦ ХФТІ, підприємствами й організаціями України й закордонними фірмами і підприємствами щодо НДДКР щодо конструкційних матеріалів на забезпечення виконання робіт, проведених НТК ЯПЦ за тематикою ядерного паливного циклу;
 • участь і розробка програм робіт з конструкційних матеріалів ядерного паливного циклу;
 • участь в організації виготовлення й випробувань експериментальних партій зразків матеріалів і виробів з них в обґрунтування якості, надійності й ресурсоздатності;
 • проведення експертизи робіт інших організацій і підприємств за тематикою сектора;
 • оформлення результатів власних розробок у вигляді звітів, проектів та ін. документації. Складання аналітичних звітів і оглядів за тематикою сектора й на замовлення НАНУ, Міненерговугілля та інших організацій;
 • організація системи якості розробок, здійснюваних у НТК ЯПЦ і безпосередньо в ННЦ ХФТІ за тематикою сектора. Участь в організації системи якості на промислових підприємствах з виробництва матеріалів і виробів з них за тематикою сектора.

Устаткування сектора

Ділянка автоклавних випробувань матеріалів твелів і пелів у водних середовищах, близьких за складом до складу теплоносія реакторів ВВЕР-1000 за робочих температур і тиску
Ділянка автоклавних корозійних випробувань у газових середовищах матеріалів і макетів виробів різного призначення
Автоклави для досліджень реакторних матеріалів, макетів твелів і пелів при температурах 300... 350°С і тиску водного середовища до 16,5 МПа. Призначаються для визначення працездатності цирконієвих сплавів, нержавіючих сталей, макетів виробів за параметрів теплоносія ВВЕР-1000
Спеціальні автоклави з титану й нержавіючої сталі для дослідження особливостей процесів корозії реакторних матеріалів
Автоклав для експресних випробувань на працездатність матеріалів, макетів твелів і пелів при температурі 400°С і тиску водного середовища 20,0 МПа. Призначений для експресних випробувань реакторних матеріалів за параметрів, що перевищують робочі показники тиску й температури
 
Пульт керування й комп'ютерного супроводу роботи автоклавів
Установка для випробування матеріалів у потоці водяної пари за температур до 1200°С з метою імітації впливу на матеріали твелів і пелів гіпотетичних аварійних перегрівів у реакторних умовах ВВЕР. Параметри: температура 400...1200°С, тиск водяної пари 0,1 МПа
Ділянка високоточних вагових вимірів і термічних обробок реакторних матеріалів
Установка наводнення зразків цирконієвих сплавів і інших матеріалів. Призначення: вивчення впливу водню на властивості матеріалів, на орієнтацію виділень гідридів у цирконієвих сплавах
Установка із кварцовими пружинними вагами для безперервного зважування у потоці водяної пари за температур до 1200°С. Призначення: дослідження процесу окислювання цирконієвих сплавів за температур аварійних перегрівів у реакторах
Високовакуумна установка для термічних обробок реакторних матеріалів. Призначення: відпали й окислення металів і сплавів у вакуумних умовах, у газових середовищах за тиску газів від 0,1 МПа до 2·10-6 мм рт. ст. і температур до 1100°С
Установка, призначена для високочастотної термообробки труб і прутків за допомогою генератора ВЧГ-1-25/0,44. Труба або пруток переміщується із заданою швидкістю через індуктор, у якому розігрівається до заданої температури (до 2000°С) і далі охолоджується кільцевим струменем води в душовому пристрої (швидкість охолодження труби або прутка 500-1200°С/с)
Установка вакуумного відпалу з вертикальною електричною піччю діаметром 110 мм і висотою 700 мм, призначена для термообробки матеріалів і виробів у вакуумі
Установка для вивчення термо Е.Д.С. різних сплавів. Вакуумна установка з горизонтальною електричною піччю діаметром 40 мм, призначена для досліджень питомого електроопору у процесі нагрівання й охолодження різних матеріалів
Установка вакуумної плавки уранмістких матеріалів
Установка "Вертикаль". Призначена для СВЧ - обробки повнометражних канальних труб зі сплаву Zr-2, 5% Nb Æ 40-120 мм і довжиною близько 10 м з метою створення в них квазиізотропної радіаційностійкої структури
Установка для вивчення в'язкості різних сплавів
Установка "Термошок" для вивчення поводження тонкостінних оболонкових труб у нормальних умовах експлуатації, ПНУЕ та під час проектних аварій типу LOCA

На базі фундаментальних теоретичних і експериментальних досліджень структурного стану, фізико-механічних властивостей і радіаційного поводження виробів із серійних цирконієвих сплавів (Zr-1%Nb, Zr-2,5%Nb) у НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ розроблено ефективний метод підвищення радіаційної стабільності цих виробів, які застосовуються в активних зонах енергетичних реакторів як канальні та твельні труби. Метод полягає у комплексній термомеханічній обробці сплавів цирконію під час виготовлення зазначених виробів, що включає низку послідовно виконуваних операцій: деформації, відпалу, бета-термообробки й старіння. У результаті обробки у виробах створюється ізотропна зміцнена дрібнозерниста структура з рівномірним розподілом дрібнодисперсних вторинних фаз.Залежність деформації радіаційного росту труб зі сплаву Zr-2,5%Nb у поздовжньому й поперечному напрямках від флюенса швидких нейтронів
 
Зовнішній вигляд канальної труби
Zr-2.5%Nb
Тобл.=350°С
БОР-60
1-відпал 550° С, 5 год.
2-НВЧ-термообробка
a,c-поздовжній напрямок
b,d-поперечний напрямок
 

Радіаційні випробування у діапазоні температур 80-350°С и флюенсів від 1×1024 н/м2 до 1×1027н/м2 виробів із цирконієвих сплавів c 1 і 2,5% Nb підтвердили їх високу радіаційну стабільність - відсутність радіаційного росту, збільшення опору радіаційної повзучості у 10 разів, мінімальне радіаційне зміцнення цих сплавів у порівнянні з виробами з цих же сплавів, але серійної обробки.

Розроблений метод може бути рекомендований для виготовлення напрямних та інструментальних каналів реакторів ВВЕР, PWR, а також чохлових і канальних труб реакторів РБМК, CANDU c метою значного поліпшення їхньої радіаційної стійкості.

 

« Назад