Лабораторія проектування ядерного палива

Основні види діяльності

 • проектування палива й елементів активної зони реакторів (твелів, ПЕЛ, ТВЗ, ПС СКЗ);
 • проектування елементів компенсації надлишкової реактивності завантажень відпрацьованого палива у вентильованих контейнерах зберігання ССВЯП ЗАЕС (ПЕЛ і поглинаючі вставки);
 • проектування палива, розробка й виготовлення твелів і ТВЗ для підкритичної збірки ядерної установки "Джерело нейтронів";
 • механічний, теплофвзичний і теплогідравлічний аналіз поводження твелів, ПЕЛ, ТВЗ у стаціонарних і перехідних режимах експлуатації змішаних завантажень а.з реакторів типу ВВЕР і завантажень відпрацьованого палива у ВКЗ ССВЯП з поглинаючими вставками;
 • розробка програм огляду, вимірів, контрольних перевірок і випробувань свіжих і відпрацьованих ТВЗ палива альтернативного постачальника - компанії "Вестингауз" і участь у їхньому виконанні під час завантаження ТВЗ в а.з. і наступних перевантажень протягом 4-річноїї кампанії експлуатації ТВЗ у реакторі;
 • оформлення щорічних звітів про результати дослідно-промислової експлуатації ТВЗ компанії “Вестингауз” на енергоблоках Южно-Української та Запорізької АЕС;
 • розробка і проведення порівняльного аналізу нових і використовуваних атестованих розрахункових кодів для проектування й аналізу безпечної експлуатації елементів а.з. реакторів;
 • участь в аналізі, дослідженнях і виробленні рекомендацій щодо рішення матеріалознавчих питань, які виникають під час проектування, дослідної, дослідно-промислової та промислової експлуатації нових видів виробів а. з. ядерних установок (ТВЗ, ПС СКЗ, ПВ, твелов, пелів);
 • курирування системи менеджменту якості НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ;
 • науково-технічне й організаційне керівництво науково-технологічним сектором тепловидільних елементів, НДР і госп. договірними роботами сектора;
 • курирування діяльності філії кафедри ПГБ ХПУ з підготовки фахівців за напрямком "фізика реакторів, паливо й твели".

Зразки продукції

 • Технічні умови на дослідні ТВЗ компанії "Вестингауз", WEC-UNFQP-005 (Т), ред. 3, січень 2005.
 • Обґрунтування безпеки використання дослідних ТВЗ компанії "Вестингауз" на блоці №3 ЮУ АЕС, WEC-UNFQP-006 (Т), ред. 3, січень 2005, 437 стор.
 • Звіт про результати дослідно-промислової експлуатації ТВЗ компанії "Вестингауз" у 21 й паливної кампанії блоку №3 ЮУАЕС.
 • Технічні умови на ТВЗ компанії “Вестингауз” для реактора ВВЕР-1000, WEC-UNFQP-01(Т), липень 2010.
 • Технічний проект Вставки поглинаючої ВКЗ ССВЯП ЗАЕС, 2005-2008 рр.
 • Вставка поглинаюча ВКЗ ССВЯП. Технічні умови. 12-1-005.00 ТУ.2008 р.

Організації-замовники робіт

 • ДП НАЕК “Енергоатом” (у тому числі: ВП ЗАЕС, ВП ЮУ АЕС, ВП "Атоменергомаш");
 • НАН України;
 • Міністерство енергетики й вугільної промисловості України;
 • ДІЯРУ;
 • УНТЦ;
 • PNNL;
 • Компанія "Вестингауз"

Проекти, у яких брала участь (бере участь) Лабораторія проектування ядерного палива

 • Проект кваліфікації ядерного палива для України (1999 р. – донині)
 • Розробка концептуального проекту нейтронного джерела на основі прискорювача електронів і підкритичної збірки з паливом зниженого збагачення
 • Розробка Технічного проекту Вставки поглинаючої для вентильованого контейнера зберігання (ВКЗ) сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) ЗАЕС (2005-2008 рр.)
 • Виготовлення дослідних і промислових партій ПЕЛ для Вставки поглинаючої ВКЗ ССВЯП ЗАЕС, з 2007 на сьогодні виготовлено більше 2000 ПЕЛ
 • Розробка технології й проекту ділянки для виготовлення ПЕЛ ПВ ВКЗ ССВЯП на ВП "Атоменергомаш" НАЕК “Енергоатом”, 2010 р. – донині.
 • Розробка поглинаючих матеріалів і конструкцій ПЕЛ для вдосконалених ПС СКЗ із комбінованими поглиначами В4С+Гафній, В4С+Гафнат диспрозію.
 • Розробка вдосконалених паливних матеріалів для енергетичних і дослідницьких ядерних установок.
 • Проект створення ділянок промислового виробництва конструкцій поглинаючих вставок для ВКЗ ССВЯП.

Зв'язок НТК ЯПЦ з НТУ "ХПІ"

В 2000 р. за взаємним рішенням Ректора НТУ ХПІ Товажнянського Л.Л., Генерального директора ННЦ ХФТІ Лапшина В.І. і за сприяння DOE USA було утворено філію кафедри Парогенераторобудування (ПГБ) при ННЦ ХФТІ в інтересах НТК ЯПЦ. НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ підготував Програму читання лекцій і виділив для ведення курсів: "Фізика реакторів", "Паливо й твели ЯЭУ", "Системи керування ЯЕУ", "Безпека експлуатації ЯЕУ" шість викладачів на рівні провідних спеціалістів.
Протягом більше 10 років і сьогодні НТК ЯПЦ забезпечує на філії кафедри ПГБ при ХФТІ читання лекцій, керівництво переддипломною практикою й дипломним проектуванням на базі НТК ЯПЦ. З 2000 р. на сьогодні підготовлено близько 100 бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Десять спеціалістів-випускників філії кафедри різного років випуску зараз працюють у ННЦ ХФТІ, 9 з них у НТК ЯПЦ. Всі вони працюють дослідниками й науковими співробітниками.
Багато випускників працюють на ЗАЕС, ЮУ АЕС, ХІЕП.

Вхідний контроль партії перевантаження 42 ТВЗ-W

Завод з виробництва ТВЗ у Швеції
Перевірка ТВЗ W після транспортування
Проведення радіаційного контролю
Установка стабілізуючих розпірок (штанг) до опорної рами ТВЗ і фіксування опорної рами із ТВЗ-W у вертикальному положенні
Контроль наявності контрівки на болтах, які кріплять напрямні канали до хвостовика ТВЗW
Візуальний контроль різновисотності твелiв
Встановлення ТВЗW у стапель і проведення контрольних операцій перевірки форми ТВЗW
Перевірка збірки твелів свіжої ТВЗW за рівнем нижніх наконечників

Візуальний контроль ТВЗW після кожного року експлуатації

 • Відсутні ушкодження компонентів ТВЗ (дистанціювальних решіток, ТВЗ, оболонок твелів)
 • Результати контролю герметичності оболонки твел підтверджують герметичність
 • Відсутні будь-які ознаки викривлення, що перешкоджають подальшій експлуатації ТВЗ

Порівняння конструкцій ТВЗА і ТВЗW

 

« Назад